Drobečková navigace

Interaktivní atlasy SHOCart

Oživte Vaše hodiny zeměpisu a dějepisu s interaktivními školními atlasy SHOCart!

 • Školní atlas světa
 • Školní atlas ČR a Evropa

Interaktivní školní atlas světa


Interaktivní atlasy obsahují:

 • další mapy generované ze základních map v atlasu - možnost zobrazit hraniční hodnoty v barevné škále, např. nejvíce obydlené oblasti na Zemi; zobrazení lokalizace jednotlivých jevů v původní mapě, např. výskyt černozemí
 • tabulky, schémata, grafy, mapky (např. trasa transsibiřské magistrály)
 • animace k vysvětlení konkrétních jevů objevujících se v mapě (např. vysychání Aralského jezera)
 • animace Google Earth pro přiblížení a lokalizaci vybraných míst na Zemi (např. přírodní útvary)
 • didakticky vybraný obrazový materiál (např. panoramata hlavních měst, památky UNESCO)
 • audia (např. státní hymny, ukázky jazyků)
 • odkazy na ověřené webové stránky obsahově související s danou mapou
 • dokumenty (např. Češi u pramenů Amazonky)
 • videosekvence (např. tanec Masajů, tsunami)
 • odkazy na související učivo v učebnicích Fraus


Možnosti, které nabízí interaktivní atlas:

 • více variant základní mapy - např. fyzická mapa Evropy s  kompletním popisem (viz atlas); fyzická mapa Evropy s popisem poloostrovů, ostrovů, zálivů, apod. (téma: členitost pobřeží); fyzická mapa Evropy bez popisu (orientace na slepé mapě)
 • vytváření sestav map - např. mapa hustoty osídlení, mapy nejméně a nejhustěji osídlených oblastí (možnost porovnávání jevů, hledání souvislostí a vyvozování závěrů)
 • vytváření kombinovaných sestav - např. politická mapa Evropy kompletní, politická mapa Evropy s barevně vyznačeným územím Polska, informační tabulka s údaji o Polsku, polská vlajka, polská hymna, obrázek VaršavyInteraktivní školní atlas světa Koupit

školní multilicence

časově neomezená                                                             8 990 Kč

Opravňuje provozovat produkt na libovolném počtu interaktivních tabulí a počítačů (vyjímaje přenosné počítače svěřené žákům školou do užívání) v rámci jednoho právního subjektu. Multilicenci si může nainstalovat také učitel, který je registrovaným oprávněným uživatelem, na domácí počítač. Tato licence neumožňuje domácí využití produktu žáky.

Pozn.: Školní multilicence je možné objednat pouze z profilu školy. Pokud profil školy ještě nemáte, klikněte na Registrace a vyberte možnost Aktivovat školu.


žákovská licence

časově omezená (5 let)                                                            99 Kč

Licence pro jednoho žáka, platí po dobu 5 školních roků. Licenci lze instalovat pouze na přenosné počítače svěřené žákům školou do užívání nebo na osobní počítače vlastněné žáky. Není určena k instalaci do počítačových učeben.

Atlasy nabízíme také v tištěné podobě.Interaktivní školní atlas ČR a EvropaKoupit

školní multilicence

časově neomezená                                                             6 990 Kč

Opravňuje provozovat produkt na libovolném počtu interaktivních tabulí a počítačů (vyjímaje přenosné počítače svěřené žákům školou do užívání) v rámci jednoho právního subjektu. Multilicenci si může nainstalovat také učitel, který je registrovaným oprávněným uživatelem, na domácí počítač. Tato licence neumožňuje domácí využití produktu žáky.

Pozn.: Školní multilicence je možné objednat pouze z profilu školy. Pokud profil školy ještě nemáte, klikněte na Registrace a vyberte možnost Aktivovat školu.


žákovská licence

časově omezená (5 let)                                                            99 Kč

Licence pro jednoho žáka, platí po dobu 5 školních roků. Licenci lze instalovat pouze na přenosné počítače svěřené žákům školou do užívání nebo na osobní počítače vlastněné žáky. Není určena k instalaci do počítačových učeben.

Atlasy nabízíme také v tištěné podobě.

Aktuality

13. 04. 2015 Soutěžte s YOUR SPACE!

Soutěžte s YOUR SPACE!

Zapojte své žáky do naší soutěže o více než 50 zajímavých cen. Pokud některý z Vašich žáků vyhraje, máme připravenu cenu i pro Vás.

Archiv