Drobečková navigace

Jak pomoci škole

Využijte na nákup našich produktů finanční projekt ministerstva školství EU peníze školám

Pro lepší orientaci ve způsobech využití našich výukových materiálů v projektu EU peníze školám jsme připravili stručný seznam produktů a možnosti jejich zařazení do jednotlivých šablon.

Více o tištěných produktech se dozvíte na www.ucebnice.fraus.cz, o elektronických na www.flexilearn.cz. Informace o projektu naleznete na www.eupenizeskolam.cz.

Učebnice, pracovní sešity, příručky učitele
Nakladatelství Fraus je největší učebnicové nakladatelství v ČR. Naše učebnice patří mezi nejlepší u nás i v Evropě, o čemž svědčí řada prestižních ocenění. Svou koncepcí odpovídají RVP ZV a respektují současné trendy školní výuky. Jsou součástí komplexního systému ve vzdělávání, který zahrnuje jedinečný soubor tištěných i elektronických materiálů a vzdělávacích služeb. Učebnicové řady naplňují materiální podmínky pro klíčové aktivity individualizace výuky v téměř všech prioritních oblastech.

Číslo klíčové aktivity: I/1, I/3, II/1, II/2, IV/1, IV/3, V/1, V/3, VI/3

FlexiUčebnice (interaktivní učebnice, interaktivní cvičení, elektronická příprava učitele)
Nejrozsáhlejší systém interaktivních učebnic v ČR vychází z tištěných učebnic Nakladatelství Fraus a jako jediný pokrývá celou ZŠ. FlexiUčebnice umožňují plnohodnotné využití interaktivní tabule a webových zdrojů, a aktivně tak zapojují žáka do výuky.

Díky elektronické přípravě učitele si můžete do interaktivní učebnice vkládat vlastní výukové materiály a přizpůsobit ji svým potřebám. Poskytuje tak jedinečný nástroj pro inovaci a individualizaci výuky v oblasti výuky cizích jazyků, čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti žáků základních škol. Zároveň podporuje kompetence v oblasti digitálních technologií.

Číslo klíčové aktivity: I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, III/2, III/3, IV/1, IV/2, IV/3, V/1, V/2, V/3, VI/2, VI/3

FlexiSlovníky
Nejrozsáhlejší systém slovníků přizpůsobených přímo studiu na základních a středních školách. Školní, studijní, tematické a další slovníky nabízíme v tištěné i elektronické verzi.

Elektronické FlexiSlovníky přinášejí nejen rozsáhlou funkcionalitu, ale hlavně přímé napojení na FlexiUčebnice a další aplikace systému FlexiLearn.

FlexiSlovníky se nabízejí jako vzdělávací pomůcka pro prioritní oblast II – Cizí jazyky, slovníky pro 1. stupeň, pak i pro oblast I - Čtenářská a informační gramotnost.

Číslo klíčové aktivity: I/1, I/3, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/3

Čti+, CO-JAK-PROČ
Čti+ je edice pro žáky 1. stupně ZŠ a je přímo určená pro zvyšování čtenářské gramotnosti a podporu čtení s porozuměním. Na jejím vzniku se podílí tým didaktiků Pedagogické fakulty UK. Knížky jsou uzpůsobené věku čtenáře a klíčovým kompetencím RVP ZV a podpořeny řadou aktivit v knížkách i na webu.

CO-JAK-PROČ je nejrozsáhlejší edice encyklopedií pro děti. Její předností je souvislý text, který podporuje potřebu vyhledávat informace a rozvíjí samostatné uvažování.
Obě edice jsou součástí kampaně Rosteme s knihou, která je pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Jsou tak ideální pro prioritní oblast I - Čtenářská a informační gramotnost.

Číslo klíčové aktivity: I/1, I/3, IV/1, V/1

Doplňkové materiály
Nakladatelství Fraus vydává celou řadu doplňkových materiálů, jako jsou učebnice pro integrovanou výuku, audio– a video nahrávky, gramatiky, cvičebnice, pracovní listy nebo podpůrné doplňky pro 1. stupeň.
Ty lze samozřejmě využít jako vzdělávací pomůcky téměř ve všech prioritních oblastech.

Číslo klíčové aktivity: II/1, II/3, II/4, II/5, IV/1, V/1

Pedagogická literatura
Tyto tituly jsou zaměřené na moderní pedagogiku a obsahují jak teoretický úvod k danému tématu, tak především rady a návody pro praxi. Hodí se jako vzdělávací pomůcky nejen v klíčových aktivitách Vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo klíčové aktivity: I/1, II/1, II/2, III/3, IV/1, V/1


Vzdělávání pedagogických pracovníků
Nakladatelství Fraus a Akademie moderního vzdělávání ročně uspořádají stovky seminářů pro učitele. V nabídce jsou desítky vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT. Semináře lze využít pro klíčovou aktivitu Vzdělávání pedagogických pracovníků v prioritních oblastech I. – VI.

Zaměření pokrývá oblast digitálních technologií, metodické kurzy pro učitele cizích jazyků, vzdělávání ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské, informační, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Číslo klíčové aktivity: I/3, II/3, III/3, IV/3, V/3, VI/3

Aktuality

13. 04. 2015 Soutěžte s YOUR SPACE!

Soutěžte s YOUR SPACE!

Zapojte své žáky do naší soutěže o více než 50 zajímavých cen. Pokud některý z Vašich žáků vyhraje, máme připravenu cenu i pro Vás.

Archiv