Drobečková navigace

Jak vznikají učebnice?

Dobré učebnice by měly obsahovat nejen informace o  nejnovějších poznatcích, ale měly by odrážet i tempo a charakter doby, ve které žijeme. Dnešním dětem by už učebnice, ze kterých se učily jejich rodiče, připadaly nejspíš k smíchu. Nebyly by pro ně dostatečně motivující. Proto je důležité, aby učitelé měli k dispozici dostatek nových a aktuálních učebnic.

Příprava kvalitní učebnice je dlouhodobý a náročný proces, které ho se účastní mnoho lidí různých profesí. Od okamžiku, kdy se nakladatelství rozhodne vydat novou učebnici, do chvíle, kdy ji poprvé žák otevře, uplynou minimálně dva roky.

Koncept

Rozhodne-li se nakladatelství vydat novou učebnici, pověří nejprve lektorku nebo lektora, aby vytvořil koncept učebnice. Koncept musí obsahovat informace, jak by učebnice měla vypadat, v čem by měla být lepší, kdo by ji měl napsat a co všechno bude obsahovat, např. kopírovatelné předlohy, pracovní sešity, CD-ROM, příručku učitele ...

Na základě těchto informací vytvoří grafička nebo grafik vzorové stránky, popř. kapitolu a většinou také navrhne první stránku obálky. Odborně se tomuto produktu říká výtvarný či grafický návrh (layout). Všechny tyto činnosti trvají přibližně dva měsíce.

Rukopis, obrazová redakce

Připravené návrhy převezme odpovědný redaktor nakladatelství. Ten vyhledá vhodné autory, kterým zadá podklady pro zpracování rukopisu. Rukopisem je myšlen text, který autor napíše v dnešní době na PC. Zpracování rukopisu trvá v  průměru 9 - 10 měsíců.

Během této doby odpovědný redaktor společně s  autory textu, obrazovými redaktory a grafiky hledají vhodné fotografie, obrázky, ilustrace a další obrazový materiál. Hotový rukopis předá autor, nebo tým autorů, zpět odpovědnému redaktorovi, který jej ještě dále upraví. Tyto úpravy zaberou měsíc.

Schvalování MŠMT

V České republice musí mít všechny učebnice tak zvanou Doložku MŠMT. Proto pošle nakladatelství rukopis na ministerstvo, kde projde schvalovacím řízením, které trvá zhruba tři měsíce.

Grafika, sazba, tisková produkce

Souběžně se schvalovacím řízením na MŠMT probíhá sazba učebnice podle předem schváleného výtvarného návrhu. Grafik v grafickém studiu postupně upraví všechny dodané fotografie a  ilustrace, navrhne podobu jednotlivých stránek, které složí z dodaného rukopisu a obrazových podkladů.

Po vysazení knihy probíhají autorské a  redakční korektury, při kterých jsou odstraňovány nepřesnosti v sazbě a  doplňovány poslední drobnosti. Redaktor a grafik se snaží docílit toho, aby měli knihu kompletně vysazenou do doby, než do nakladatelství dorazí vyjádření MŠMT.

Dva až čtyři týdny trvá případné zapracování připomínek ministerstva a poslední úpravy v grafickém studiu. Poté, co redaktor schválí definitivní podobu učebnice připravenou grafickým studiem, připraví grafik na závěr své práce tiskové podklady, které produkční odešle do tiskárny.

Tiskárna a knihárna

V tiskárně musí zkontrolovat, zda jsou dodaná data v pořádku, připraví rozložení stránek na tiskové archy (velké archy papíru, na které tiskový stroj vytiskne naráz třeba 16 stránek) a zašle je do nakladatelství ke  kontrole. Zpracování dat a kontrola tiskových archů trvá většinou 2-3 týdny.

Po této poslední kontrole následuje vlastní tisk učebnice. V  barevné učebnici je každá stránka vytištěna čtyřmi barvami: modrou, červenou, žlutou a černou, všechny ostatní barevné odstíny vznikají mícháním uvedených čtyř.

Velké vytištěné archy se následně skládají do složek tak, aby na sebe jednotlivé stránky navazovaly, a seřadí se ve  správném pořadí. Ze složek je slepena nebo sešita celá učebnice, pak je vlepena do obálky z tvrdého kartonu a okraje knihy jsou ze tří stan oříznuty.

Na závěr jsou do hotového výtisku často vkládány různé přílohy jako CD/DVD, samostatné slovníčky apod. Konečně je kniha hotova! Tisk, vazba a dokončovací práce trvají zhruba 1 měsíc.

V nakladatelství však práce pokračují. Vznikají doplňkové materiály ke  knize: pracovní sešity, příručka pro učitele, kopírovatelné předlohy, CD-ROM, cvičebnice ...

Marketing a reklama

V tuto chvíli už je kniha připravena k rozeslání do škol. Ale už několik měsíců předtím marketingové oddělení nakladatelství informuje školy a  další vzdělávací instituce a přípravě nové učebnice. Rozesílá letáky, účastní se odborných konferencí, veletrhů, vydává katalogy, navštěvuje školy. Nejintenzivnější „propagační fáze" trvá 4 měsíce - nejčastěji od listopadu do února.

Objednávka

Zpravidla v březnu se učitelé rozhodují o tom, jaké nové učebnice školy nakoupí. Školy odešlou své objednávky na příslušná nakladatelství. Ve skladech učebnice připraví a odvezou přímo do příslušné školy tak, aby je žáci nejpozději na začátku školního roku měli k dispozici.

V této sekci naleznete

Aktuality

13. 04. 2015 Soutěžte s YOUR SPACE!

Soutěžte s YOUR SPACE!

Zapojte své žáky do naší soutěže o více než 50 zajímavých cen. Pokud některý z Vašich žáků vyhraje, máme připravenu cenu i pro Vás.

Archiv