Drobečková navigace

Pro média

Kontaktní osoba pro komunikaci s médii:

Iva 
Hosmanová

Iva Hosmanová
PR a Marketing Manager

email: hosmanova@fraus.cz
tel.: 775 586 468
fax: 377  224 594


Tiskové zprávy

2013

Mohou se i české základní školy vydat na digitální dálnici? Roční výzkum používání tabletů a elektronických učebnic Flexibook ve výuce ukázal, že je to možné, ale za splnění určitých podmínek.

TZ: Mohou se české základní školy vydat na digitální dálnici?

Prezentace: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

ing. Jiří Fraus


Žáci prvních tříd základních škol, kteří při výuce češtiny využívají pracovní učebnice Nakladatelství Fraus Začínáme číst a psát a  Už čteme a píšeme sami (Genetická metoda), se budou učit z jedné z  nejlepších evropských učebnic roku 2013. Na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu o tom dnes rozhodla odborná porota Evropské asociace nakladatelů učebnic složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit. Cenu za druhé nejvyšší ocenění v kategorii učebnic pro první stupeň základních škol dnes při slavnostním vyhlášení převzal Jiří Fraus, jednatel Nakladatelství Fraus.

TZ: Čeština genetickou metodou získala stříbro v soutěži o nejlepší evropskou učebnici roku

Odklon od tradiční výuky matematiky spojené s mechanickým memorováním a přejímáním již hotových poznatků, návodů, definic a vzorců směrem k  vyučování, kdy si žáci sami vše objevují a které je baví, musí začít u  jednoho každého učitele. Tento přístup si plánuje vzít za své více než 100 učitelů prvního stupně základních škol, kteří se přihlásili na Letní školu matematiky u Ledče nad Sázavou. Její již čtvrtý ročník od 9. do 16. srpna pořádá Akademie moderního vzdělávání ve spolupráci s týmem profesora Milana Hejného. Milan Hejný z Pedagogické fakulty UK v Praze je profesorem didaktiky matematiky na Univerzitě Karlově. Jeho nová koncepce výuky matematiky postavená na aktivitě žáků baví nejenom žáky, ale i učitele, kteří se rozhodli podle ní vyučovat.

TZ: Učitelé půjdou o prázdninách do školy matematiky profesora Hejného

Dosavadní zkušenosti českých škol s digitální výukou jednoznačně potvrzují vysoký potenciál nových technologií, jako jsou tablety či notebooky. Ačkoli strategie vzdělávání do roku 2020 o zapojení počítačů či tabletů do výuky nemluví, některé školy počítačům do výuky pozvolna prošlapávají cestu. Bez pomoci ministerstva a dalších institucí bude zavádění technologií do škol pomalé a obtížné, zejména kvůli financování.

TZ: Tablety pronikají do škol. Zatím bez zájmu MŠMT.

Žáci základních škol, kteří se učí matematiku podle metody profesora Hejného, vynikají nad svými vrstevníky nejenom v matematické gramotnosti, ale i v dalších předmětech včetně jazyků a obecně studijních předpokladů. Dalším důkazem jsou výsledky 6. B třídy ze  Základní školy Dědina v Praze 6 v testech SCIO, které žáci podstoupili v  5. a 6. ročníku.

TZ: „Hejného děti" převyšují své vrstevníky nejenom v matematice, ale i v obecných studijních předpokladech2012

Prof. Milan Hejný obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Cenu mu 30.  listopadu 2012 na Pražském hradě předala ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

TZ: Profesor Milan Hejný je jednička mezi matikáři

V České republice dnes neexistuje aktuální kvalifikovaná studie o  situaci na českém knižním trhu. Svaz českých knihkupců a nakladatelů se jako profesní organizace pokusil situaci zmapovat. Vytvořil na základě vlastních zkušeností, analýz i statistických podkladů tento přehled základních dat o knižním trhu. Převážná část údajů se týká statistik za rok 2011.

TZ: Zpráva o českém knižním trhu (SČKN)
Příloha zde

(zpráva byla převzata z www.sckn.cz)

Nakladatelství Fraus nespoléhá na stát a bude od školního roku 2012/13 pilotovat
svůj koncept profesionální podpory digitalizovaného vzdělávání. Ve spolupráci
s renomovanými partnery - KALIBRO Projekt, s.r.o. a akademické pracoviště CERGE-EI -
bude zjišťovat nejen vzdělávací, ale i makroekonomický dopad.
TZ: Pilotní projekt profesionální podpory digitální výuky na ZŠ
Informace o projektu Flexibook 1:1

Chcete, aby čtení děti více bavilo? Zkuste je to naučit jinak. Genetická metoda výuky čtení a psaní má i díky novým učebnicím Nakladatelství Fraus předpoklady, aby se už od září mnohem více rozšířila na českých školách. Nová metoda prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním. V  zájmu obrácení negativního trendu vývoje čtenářské gramotnosti je třeba rozptýlit obavy z neznámého na straně některých rodičů i učitelů.
TZ: Genetická metoda chce vrátit děti ke čtení

Většina základních škol v Česku se potýká s problémem, za co letos nakoupí učebnice na příští školní rok. Na vině je podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) neustálé krácení peněz na provozní náklady škol. Právě tato částka jejich rozpočtu je z velké části určena na nákup učebnic, učebních materiálů a na vzdělávání pedagogů. Školy letos mají k dispozici jen pětinu částky z roku 2007. 
TZ: Po obrovském krácení peněz na provozní výdaje škol v Česku kolabuje vývoj a výroba učebnic
(Pro zajímavost přikládáme také materiál, který porovnává současný stav u nás se situací v sousedním Rakousku.)

Fenomén pirátství se v očích českých nakladatelů stává z kategorie pouhé hrozby skutečným škůdcem. Zejména nakladatelství poznávací, odborné a školské literatury v důsledku nelegálního stahování utrpěla reálné škody, jsou nucena propouštět zaměstnance a odstupovat ode všech investičně náročnějších projektů. Jejich další fungování je odvislé od toho, zda se jim podaří najít obchodní koncept, který by byl přijatelný pro většinu jejich zákazníků.
TZ: Knižní pirátství poškozuje české nakladatele

Albert Einstein neprošel konvenční výukou na základní škole, učila ho matka. Možná i díky tomu byl génius. Situace ve výchově a destrukci talentů se od devatenáctého století nezměnila. Největší úbytek matematické tvořivosti dětí totiž zažívá naše školství už po jejich nástupu na základní školu, tady se vytváří obraz matematiky jako nezáživného drilu. Profesor didaktiky Milan Hejný pracuje na tom, aby tomu tak nebylo, a o jeho metodu je zájem i ve světě.
TZ: Matematický talent často nepřežije první stupeň základní školy

Zatímco světová odborná i neodborná veřejnost očekává příchod elektronických učebnic na platformě Apple, v českých školách je interaktivita výuky na digitálních technologiích již pět let realitou. Právě před pěti roky uvedlo Nakladatelství Fraus první interaktivní učebnici. V současné době je používá již více než 50 % českých škol.
TZ: Americké děti se těší na interaktivní učebnice, české s nimi již pět let pracují

Škola je unikátní prostředí pro osvojení principů zdravého životního stylu, které české děti naléhavě potřebují získat. Učitelům a žákům na druhém stupni ZŠ přichází na pomoc první učebnice výchovy ke zdraví, jež chce děti nejen informovat, ale především inspirovat a aktivně s nimi nacvičovat, jak se ubránit špatným návykům a závislostem. Podobně komplexní výukový materiál na školách chyběl.
TZ: Zdravý životní styl: je mnohem efektivnější vést ke zdraví děti ve škole než měnit špatné návyky u dospělých


2011

Žáci v základních školách v Soběslavi mají od letošního školního roku k  dispozici nejmodernější učebnice, a to navzdory drasticky sníženým dotacím z ministerstva školství. Díky spolupráci škol, zřizovatele, místní firmy a nakladatele a za podpory rodičů vznikl ojedinělý finanční systém, který škole umožní obnovit zastaralou nabídku učebnic. Salátové vydání učebnic je zkrátka v Soběslavi už minulostí, žáci používají interaktivní učebnice.
TZ: Nové učebnice do škol? Víme, jak na to, říkají v  Soběslavi

V České republice je každým rokem kvůli úrazu lékařsky ošetřeno přes půl milionu dětí. Čtyřicet tisíc dětí musí být hospitalizováno, dva až tři tisíce z nich si odnáší trvalé následky a více než dvě stě dětí svému zranění bohužel podlehne. Úrazům lze přitom v mnoha případech předcházet dodržováním základních preventivních opatření. Za podpory Nadace České pojišťovny v těchto dnech vzniká v renomovaném Nakladatelství Fraus nová interaktivní učebnice s názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství.
TZ: Každý rok je kvůli úrazu lékařsky ošetřeno přes půl milionu dětí - prevencí lze úrazům předejít
Rozhovor s autorem projektu najdete zde.

Blíží se tradiční Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 2011,  jehož 17. ročník proběhne od 12. do 15. května v  areálu Výstaviště Praha Holešovice. Náš stánek č. 201 najdete na tradičním místě v pravém křídle Průmyslového paláce. Naše letošní účast na této akci se ponese v duchu tří událostí významných pro naši firmu
- oslav 20. výročí založení nakladatelství
- spuštění projektu FlexiLearn
- uvedení nové řady matematiky pro 1. stupeň Matematika se Čtyřlístkem
Podrobný program našeho nakladatelství ke stažení zde.

Je tomu přesně dvacet let, co knižní trh obohatila první publikace z  plzeňského Nakladatelství Fraus. Jmenovala se Němčina v konverzaci, psal se rok 1991 a Češi sháněli kvalitní jazykové učebnice. Po dvaceti letech největší učebnicové nakladatelství v České republice sbírá za své učebnice mezinárodní ceny, zavádí do škol elektronické učebnice se vzdělávacím portálem a stále čeká na koncepci domácího školství.
TZ: 20 let Nakladatelství Fraus

Dostupné interaktivní učebnice mohou být poprvé využívány ke studiu jak ve škole, tak doma. Systém pro interaktivní učebnice, který je součástí vzdělávacího projektu FlexiLearn®, přebírají od Nakladatelství Fraus jak domácí, tak evropští nakladatelé.
TZ: Interaktivní učebnice předznamenávají nástup e-knih

Aktuality

13. 04. 2015 Soutěžte s YOUR SPACE!

Soutěžte s YOUR SPACE!

Zapojte své žáky do naší soutěže o více než 50 zajímavých cen. Pokud některý z Vašich žáků vyhraje, máme připravenu cenu i pro Vás.

Archiv